Disclaimer

Mindervalidevakanties.nl, hierna ‘deze website’ genoemd, is een onderdeel van:

Olivier Dierickx
Guido Gezellelaan 59
8210 Loppem
BELGIUM

Telefoon: 0477 / 46.68.17
E-mail: olivier at convertix punt be

Ondernemingsnummer: BE0842196065

Olivier Dierickx, hierna ‘Convertix’ genoemd

TEKSTEN & BEELDEN

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Convertix levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Convertix behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Alle informatie die op deze website is verstrekt, is met grote zorg samengesteld. Convertix kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog mochten fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde ‘Content’. Wie die Content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder de volstrekt eigen verantwoordelijkheid.

CONTENT VAN DERDEN

Convertix staat toe dat leden of bezoekers tips en raad geven, al dan niet anoniem. Ook voor deze content kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

U weet dat Convertix de content door derden gepost niet voorafgaandelijk controleert, maar Convertix behoudt zich wel het recht voor (maar heeft niet de verplichting) om bepaalde Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen en dat zonder enige verantwoording daarvoor te moeten geven.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze website zijn links naar andere websites te vinden. Wij proberen naar kwalitatieve websites te linken, waarvan we denken dat de inhoud accuraat is. Echter zijn we niet verantwoordelijk voor het gebruiken van deze andere websites en de inhoud die er op te vinden is. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze andere websites.

PERFORMANCE BASED MARKETING

Convertix werkt samen met performance based marketing partijen waaronder TradeTracker, Awin, Tradedoubler, Daisycon, Affilinet, Bol.com, Amazon, Bobex, Solvari, FinanceAds, Bitvavo, DeGiro en nog heel wat anderen. Het is dus mogelijk dat Convertix een commissie ontvangt over aankopen of aanvragen die op deze website of hun internetsites gedaan worden, bereikt via de links of de formulieren op deze website, of uit links in onze nieuwsbrieven, google advertenties of Facebook advertenties.

BLOGS OVER PRODUCTEN EN/OF SERVICES VAN DERDEN

Soms worden de teksten en beelden ons aangeleverd door derden. Doorgaans worden we voor dergelijke artikelen betaald. Deze samenwerkingen zijn cruciaal om zo deze website te bekostigen. Uiteraard streven we er naar dat de inhoud steeds informatief blijft, zodat we het doel van deze website niet verwaarlozen. Want jullie als lezers verdienen uiteraard het beste advies.

REKENTOOLS / CALCULATORS

Het materiaal en de hulpmiddelen op deze website worden geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen wat betreft hun nauwkeurigheid.

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten Convertix en derden die ermee verbonden zijn hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid, elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of verlies opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan gekoppeld zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn.

Deze omvatten, zonder beperking, elke aansprakelijkheid voor verlies van inkomsten, verlies van zaken, verlies van winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verspilling van management- of kantoortijd, voor elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan en of deze nu wordt veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als dit te voorzien was.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze misrepresentatie, noch op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving. Beschrijvingen van of verwijzingen naar producten of publicaties impliceren geen goedkeuring van dat product of die publicatie.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen bij de voorbereiding van de websitepagina, onze calculators of gelijk welk materiaal wij gemaakt en eventueel gepubliceerd hebben.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Convertix. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing.